Lærer

Lærere jobber i barnehagen, grunnskolen, ved videregående skoler, på folkehøgskoler og med voksenopplæring.  Les mer om:
  • Barnehagelærer - som oftest pedagogiske ledere i barnehager
  • Grunnskolelærer - lærer for grunnskolen (1.-10. klasse)
  • Faglærer - lærer med spesialkompetanse på enkeltfag
  • Adjunkt - lærer med utdanning på bachelornivå
  • Lektor - lærer med utdanning på masternivå
  • Spesialpedagog - jobber med elever med særskilte behov
  • Pedagog - har kunnskap om hvordan læring foregår, og hvordan legge til rette for at mennesker kan få ny kunnskap og ferdigheter, og utvikle eksisterende ferdigheter
Med fullført bachelor- eller mastergrad innenfor relevante skoleemner kan du også ta praktisk-pedagogisk utdannelse (PPU). Det vil gi deg tittelen adjunkt eller lektor.