Hva er realfag

Del 1 - Hva er realfag

Realfag er en samlebetegnelse på fag som matematikk, biologi, fysikk, kjemi, geofag, informasjonsteknologi og astronomi.

Realfaglig utdanning

På ungdomsskolen heter realfagene enten «matematikk» eller «naturfag», og du kan velge valgfag som «teknologi i praksis» eller «forskning i praksis». Når du studerer en eller flere av disse fagretningene på et universitet eller en høgskole, får du en realfaglig utdanning. Den raskeste veien til en utdanning i realfag får du ved å velgestudiespesialisering med fordypning i realfag på videregående. Du kan også velge yrkesfag på videregående, og likevel bli ingeniør etter hvert.

Mange muligheter

Med realfag har du mulighet til å studere og jobbe med alt fra mennesker, helse og medisin til energi, miljø, robotikk eller romfart – for å nevne noe. Realfag byr på mange muligheter. Samtidig gir det mulighet for å gjøre det som er til det beste for deg og meg, samfunnet rundt oss og kloden vi bor på.

Relatert