Hvis du bruker det trykte heftet til undervisningsopplegget «Passer realfag for meg», så finner du de filmene vi henviser til her.

Time 1: Denne filmen introduserer hva realfag er og brukes i den første delen av undervisningsopplegget «Passer realfag for meg».

 

Time 4: Denne filmen handler om realfagsyrker og kjønn, og tilhører del 4 i heftet til undervisningsopplegget «Passer realfag for meg». Den digitale versjonen av undervisningsopplegget presenterer denne filmen i del 5.