VR bærekraft

For elever

Realister kommer til å stå stødig i kampen om de viktigste arbeidsplassene. Å jobbe innen realfag kan bety å finne en medisin mot demens, løse energiproblemer i storbyene, utvikle nye kommunikasjonsprodukter, utvinne naturressurser på en bærekraftig måte, eller forebygge mot cyberangrep.

Det kan også bety å hjelpe barn og unge med å oppdage verden, forstå naturkreftene og hvordan universet er skapt. Det kan være å utvikle ny teknologi som kan hjelpe pasienter med å gå og kommunisere, eller å studere dyr og menneskers bevegelser og omforme dette til flerdimensjonal modellering og spesialeffekter i dataspill.

Vi vet ikke hvordan fremtiden ser ut. Om 10 år kan mange problemer være løst allerede, mens nye problemer har kommet til. Vi vet at realfagene vil ta stor del i å forme fremtidens løsninger og menneskenes hverdag. Det er dere som er fremtiden, og dere som vil forme morgendagen. De som jobber med realfag er problemløsere. Hvordan vil du være med å utgjøre en forskjell? Hvem vil du være?

Realfag er en samlebetegnelse for en rekke fag som matematikk, fysikk, kjemi, biologi, astronomi, geologi og informasjonsteknologi. Felles for realfagene er at de kommer til å inngå i mange av løsningene på samfunnets utfordringer i fremtiden. Mange tenker kanskje at det bare er de flinkeste i matematikk som lykkes med realfag, men slik er det ikke. Vi snakker med mange elever som sier at de grudde seg til realfagene i videregående skole eller på studiet, men at det slett ikke var så vanskelig som de fryktet.

Mange utdannelser krever at man tar realfag i videregående skole. Legestudiet, arkitektstudiet, ingeniørutdannelsene, men også lærerutdanningene krever realfag. Økonomistudier og helsefag anbefaler også at man har et godt grunnlag i matematikk. Realfag brukes innen nesten alle områder i samfunnet, og vil være nyttig å ha kjennskap til uansett hva du ønsker å jobbe med.