Nsr no SO3

For elever

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen.

Poengsummen din regnes slik:
Karakterpoeng (gjennomsnitt av karakterene dine ganget med 10)
+ realfagspoeng
+ språkpoeng
+ kjønnspoeng
+ poeng for opptaksprøver

Dette utgjør skolepoengene for kvoten for førstegangsvitnemål.

Matematikk
Matematikk R1: 0,5 poeng
Matematikk R2: 1,0 poeng
Matematikk S1: 0,5poeng
Matematikk S2: 0,5 poeng

Fysikk
Fysikk 1: 0,5 poeng
Fysikk 2: 1,0

Kjemi
Kjemi 1: 0,5 poeng
Kjemi 2: 0,5 poeng

Biologi
Biologi 1: 0,5 poeng
Biologi 2: 0,5 poeng

Geofag
Geofag 1: 0,5 poeng
Geofag 2: 0,5 poeng

Informasjonsteknologi
Informasjonsteknologi 1: 0,5 poeng
Informasjonsteknologi 2: 0,5 poeng

Teknologi og forskningslære
Teknologi og forskningslære 1: 0,5 poeng
Teknologi og forskningslære 2: 0,5 poeng

Forskningslære
Forskningslære I: 0,5 poeng
Forskningslære 2: 0,5 poeng

Design og teknologi
Design og teknologi I: 0,5 poeng
Design og teknologi 2: 0,5 poeng

VG3 naturbruk: 0,5 poeng

For fullstendig oversikt over poengberegning - se Samordna Opptak sin oversikt her >