Fremtidsjobbene nsr no

For foreldre

Vi vet ikke hvilke jobber som eksisterer om 10 eller 20 år. Men vi vet at kompetanse innen realfag og teknologi er et svært godt utgangspunkt i et arbeidsliv i stadig endring.

Realfag er en samlebetegnelse på en rekke fag som matematikk, fysikk, kjemi, biologi, astronomi, geologi og informasjonsteknologi. Felles for realfagene er at de kommer til å inngå i løsningene på mange av utfordringene som dagens samfunn står overfor. Enten det gjelder klima, miljø, helse, matproduksjon, energi, transport - kompetanse innen realfag er uansett relevant for å jobbe med problemstillinger innen disse områdene.

En utdanning innen realfag og teknologi gir en allsidig og bred kompetanse, med mange jobbmuligheter innen ulike yrker og sektorer.

Mange tror at det er bare de som er flinkest i matte som kan lykkes med realfag. Sånn er det ikke. Vi snakker med mange som grudde seg til realfagene i videregående skole eller i studiene, men som etterpå sier at det slett ikke var så vanskelig som de fryktet.

Motivasjon er viktigere enn talent. Som foreldre kan du oppmuntre og støtte - og aller viktigst er at dere diskuterer valg av fag og utdanning, slik at eleven tar gjennomtenkte utdanningsvalg som er riktig for seg. Diskuter konsekvensene av å velge bort t-matte i førsteklasse på videregående skole. Investeringen som gjøres på videregående vil åpne alle dører til videre utdanning innenfor mange spennende og nyskapende områder.

Relatert