For foreldre

For foreldre

Utdanningsvalg er et fag på ungdomsskolen som skal gjøre elevene mer bevisste på utdanning- og yrkesvalg.

I dette faget kan elevene teste ut egne interesser, blir bevisst egne evner, og får bedre innsikt i arbeidslivet og ulike utdanninger. Formålet med faget er å gi elevene valgkompetanse og gjøre de i stand til å ta bedre og mer kunnskapsbaserte utdannings- og yrkesvalg.

Faget er obligatorisk og elevene får sluttvurdering deltatt eller ikke deltatt.
Allerede på ungdomsskolen begynner prosessen med utdanningsvalg der elevene skal velge og søke utdanningsprogram ved videregåande skole. Dette skjer i en alder der mange synestdet er vanskeleg å vite hva de vil bli.

Velgriktig.no brukes ofte som en ressurs i Utdanningsvalg. Her kan elevane gjøre seg kjent med yrker innan realfag og teknologi, lese om realfagene i videregående skole og spesielle fagkrav.

Utdanningstesten er utviklet av psykolog Helge Brovold og gir elevene innspill på hvilke yrker innen realfag og teknologi som kan passe for dem. Disse forslagene baseres på svar elevene gir på spørsmål om personlighet, foretrukket læringsstil, personlige- og faglige interesser. Det er også utviklet et eget undervisningsopplegg tilknyttet testen.

Rollemodell.no gir skolene mulighet til å invitere en rollemodell til skolebesøk. Rollemodellene forteller om sine utdanningsvalg, jobben sin og sine opplevelser rundt dette. Alle rollemodellene har studert og jobber innanfor realfag og teknologi. Ordningen er gratis.
Du kan lese mer om læreplanen i Utdanningsvalg på Utdanningsdirektoratet sine sider.