ENT3 R MENTOR4

For lærere og rådgivere

Leksehjelp i matte og realfag.

I ENT3R får elevene hjelp til lekser i realfag av studenter som studerer realfaglige utdanninger. Undervisningen skjer i mindre grupper, med studenter som har fått opplæring i å lære bort, og som har tid til hver enkelt elev.

ENT3R er for elever i 10.klasse og på videregående skole, og studentene møter elevene hver uke for å hjelpe med lekser i realfag.

For elever som bor langt unna et ENT3R-sted finnes ENT3R digital. Elevene klikker seg inn til et digitalt klasserom via ent3r.no. Der møter elevene studenter som kan hjelpe med lekser og svare på spørsmål om realfag. Denne løsningen brukes også for elever eller grupper som ikke kan møte på campus.

ENT3R er et rekrutteringstiltak for å få flere elever til å velge realfag. Gjennom ENT3R skal ungdom få et mer positivt forhold til realfag og bli motiverte til videre studier innen realfag.

Tilbudet drives av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. Tilbudet finnes over hele landet og er gratis for elevene.

Les mer om ENT3R og finn din nærmeste campus her >