Klimasjekken3

For lærere og rådgivere

Klimasjekken er et kortspill som skal engasjere elevene til å tenke og resonnere rundt CO2-utslipp og klimapåvirkning fra daglige aktiviteter.

Spillet skal gi elevene et verktøy for å analysere sin egen klimapåvirkning og se hvilke faktorer som påvirker størrelsen på utslippene.
Spillet er for tiden utsolgt, men kan ellers bestilles (gratis) på Subject Aid.

Eksempel på kobling til læreplan i Naturfag (NAT01-04) og kompetansemål 10. trinn:

Kjerneelementer:

 • Teknologi: “…De skal vurdere hvordan teknologi kan bidra til løsninger, men også skape nye utfordringer. Kunnskap om og kompetanse innenfor teknologi er derfor viktig i et bærekraftsperspektiv.”
 • Jorda og livet på jorda: “…Kunnskap om jorda som system og hvordan menneskene påvirker dette systemet, skal gi elevene grunnlag til å ta bærekraftige valg.

Tverrfaglige temaer:

 • Demokrati og medborgerskap: “…Kompetanse i naturfag gir grunnlag for å forstå og være kritisk til argumentasjonen i samfunnsdebatten, og er viktig for at elevene skal kunne være aktive medborgere og bidra til en teknologisk og bærekraftig utvikling.”
 • Bærekraftig utvikling: “…I naturfag handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om at elevene skal få kompetanse til å gjøre miljøbevisste valg og handlinger, og se disse i sammenheng med lokale og globale miljø- og klimautfordringer.”

Kompetansemål etter 10. trinn:

 • Beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake globale klimaendringer
 • Drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt
 • Analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger.


Utstyr: Kortspillet Klimasjekken (1 kortstokk per 5-6 elever), powerpoint med spillereglene og videoinstruksjon.


Mål: Etter aktiviteten skal elevene:

 1. Ha en forståelse for mengden CO2-utslipp som kommer fra forskjellige livsstiler og dagligdagse aktiviteter.
 2. Kunne sammenligne og evaluere forskjellige aktiviteters klimapåvirkning, samt resonnere rundt hvilke aktiviteter som har høy og hvilke som har lav påvirkning.
 3. Økt kunnskap om hvordan eleven selv kan redusere klimaavtrykk ved endring i egen livsstil eller forbruksvaner.


Aktivitetens innhold:

 1. Introduksjon
 2. Få overblikk over kortene
 3. Teste å spille sammen – Instruksjonsvideo
 4. Spille mot hverandre med lag bestående av 2 til 3 elever på hvert lag
 5. Diskutere faktorer som påvirker størrelsen på utslippstallene
 6. Spille sammen i grupper på 5-6 elever
 7. Refleksjon
 8. Avsluttende spørsmålsrunde for å se om aktivitetens mål er oppnådd

Relatert