Getty Images 1023551840

For lærere og rådgivere

Dette er et undervisningsopplegg laget for faget utdanningsvalg. Det skal hjelpe elevene med å reflektere rundt valg av utdanning, vise mulighetene som finnes med realfag og øke elevenes valgkompetanse.

Passer realfag for meg?

Undervisningsopplegget er laget for å vare i 4 skoletimer. I første time får elevene se en film som forteller litt om hva realfag er, og de tar Utdanningstesten. Denne presenterer noen realfaglige yrker som kan passe for eleven ut fra personlige og faglige interesser, personlighet og foretrukket læringsstil. I andre time får klassen besøk av en realfaglig rollemodell som lærer/rådgiver selv velger ut, og inviterer fra rollemodell.no. I tredje time oppsummerer og diskuterer klassen erfaringene fra rollemodellbesøket, og får ulike spørsmål de skal besvare. Nytt er nå at elevene får oppgaver som handler om å utforske lokalt næringsliv. De skal finne bedrifter som har ansatte med realfaglig bakgrunn ansatt hos seg, og på den måten få et innblikk i hvilke arbeidsplasser som finnes. I den fjerde timen rettes fokus mot utdanning/arbeidsliv og kjønn i et likestillingsperspektiv.

Vi tenker at del 1 og del 2 gjøres i samme time, mens de andre delene trenger en skoletime hver.

Lærerveiledning til undervisningsopplegget finner du her:
Lærerveiledning PRFM (pdf)

Lenker til undervisningsopplegget finner du under her:

Relatert