Velgriktig skal vise mulighetene ved realfag

Velgriktig, utviklet av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, skal vise frem mulighetene som finnes når man velger realfag i skolen og realfaglige utdanninger. Mange unge er usikre på hvorfor de trenger realfag og hvordan realfag brukes i videre utdanning og yrkesliv. Her ønsker vi å gi unge informasjon om de ulike realfagene, hvilke utdanninger som krever realfag i videregående skole og vise frem elever som tar realfag og som kan fortelle om sine opplevelser knyttet til dette.

Velgriktig er utviklet for elever i ungdomsskolen og videregående skole. Elevene kan gjennomføre «Utdanningstesten» og få ut en oversikt over noen realfaglige yrker som kan passe for dem. Denne er ment som et refleksjonsverktøy som forteller noe om deres personlighet, yrkesinteresser, foretrukne læringsstil og faginteresser. Denne får vi svært gode tilbakemeldinger på, og den er et fint verktøy for å presentere ulike yrker innen realfag som elevene kanskje ikke har tenkt på selv.

Nettstedet er godt egnet for bruk i faget «Utdanningsvalg» eller i fagundervisningen der lærerne kan vise frem yrker som bruker realfagene i det daglige. Målet er å øke elevenes valgkompetanse slik at de tar kunnskapsbaserte og velbegrunnede utdanningsvalg.