Får du spørsmål om hva dette temaet kan brukes til i arbeidslivet?

Hva kan bli med realfag er et nettsted med filmer og skoleoppgaver som viser hvordan realfag brukes i arbeidslivet. Hensikten er å  øke elevenes innsats og motivasjon i realfagstimene.

Prosjektet er et samarbeid mellom Nasjonalt senter for realfagsrekruttering som prosjektansvarlig, Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen (Naturfagsenteret) som fagansvarlig for naturfag og Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (Matematikksenteret) som faglig ansvarlige for matematikk.

Nettstedet har fine ressurser som realfagslærere kan bruke i undervisningen. Under «ressurser» ligger det både filmer og undervisningsopplegg, og til de fleste undervisningsoppleggene er det tilknyttet en film. Alle ressursene som sentrene selv har utviklet er gjort i samarbeid med ulike private og offentlige aktører. Disse er nevnt i oppgavene det gjelder. I tillegg har vi hentet inn ressurser fra andre nettsteder, disse er også nevnt.

Gå til nettstedet her >