Lektorene jobber med fremtidens problemløsere. Se studiehverdagen på Universitet i Tromsø – og hør hvilke tanker Jenny og Iver har om elevene som skal redde planeten.