Mari studerer materialvitenskap for energi og nanoteknologi ved Universitet i Oslo. Se hvordan hun bruker realfag til å skape miljøvennlig energi.