Har du lyst til å gjør en forskjell og jobbe innen bærekraft? Realfag og teknologi inngår i mange av løsningene på problemene som verden står ovenfor. Til høsten har du mulighet til å være en av de første som studerer Bærekraftig teknologi på Universitetet i Tromsø.