Vi står overfor en enorm teknologisk utvikling. Kunstig intelligens er bare ett eksempel på teknologi som i løpet av kort tid vil være en integrert del i stadig flere sider av livet vårt.

Det er veldig viktig at vi sikrer en bred representasjon når vi utvikler slike verktøy. For kunstig intelligens er også et speilbilde av menneskene som programmerer den. Om vi ikke får alle med, gjentar vi gamle mønstre, og fordommer forsterkes og reproduseres.

Både menn og kvinner må sitte og programmere din fremtid med bakgrunn i et bredt spekter av erfaringer. Mangfold vil gi bedre beslutninger. Bedre teknologi. Et bedre samfunn.