Vi klarer aldri å oppnå verdens ambisiøse klimamål uten teknologiske løsninger. Vi trenger teknologi som kan erstatte plast med nedbrytbare materialer, fremme vind- og solkraft, utvikle alternativer til fossilt brensel.

Vi jobber med datadrevet landbruk som kan øke avlingene betydelig og samtidig redusere bruken av gjødsel, vann og energi. En slik teknologi er avgjørende om vi skal klare å brødfø 10 milliarder mennesker i fremtiden uten å ødelegge planeten.

I dag har vi faktisk teknologien som på sikt kan gjøre det mulig å befolke Mars. Vi har enda ikke utviklet teknologien som kan redde jorda. Det er en god grunn til å velge realfag!