Vi tror at teknologi vil spille en nøkkelrolle i å løse samtlige av FNs 17 bærekraftsmål, enten det er å utvikle smarte byer som kan både huse og transportere en voksende befolkning, en chatbot som kan utdanne mennesker på flukt eller et overvåkningssystem som kan bidra til å stanse spredning av epidemier i utviklingsland – kun ved å sende en SMS til skyen. Mange løsninger finnes allerede. Men vi trenger ildsjeler som vil være med å se muligheter, utvikle dem og ta dem i bruk.

Jobbmarkedet er i endring. Noen jobber vil erstattes med maskiner, og forsvinner ut om få år. Andre vil endre seg betydelig. Vi er også sikker på at det vil komme helt nye jobber. Vi forstår at slike forandringer kan skape usikkerhet hos alle dere jenter som skal ta utdanningsvalg som har store konsekvenser for fremtiden. Men en ting er sikkert, teknologer vil være en ettertraktet mangelvare. Det er de allerede, og etterspørselen øker. Vi trenger flere av dere talenter til stadig flere og mangeartede oppgaver. Velger du realfag, er du nesten garantert jobb i fremtiden!