P eller T-matte?

Skal du gå studieforberedende? Da må du velge mattefag for det første året på videregående.

La oss bryte det ned for deg.

P-matte (1P)

P-matte (1P) er praktisk matematikk som tar for seg tall og algebra, geometri, statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk, og funksjoner og økonomi. Med P-matte kan du fortsette med S-matte i 2. og 3. klasse.

Hovedområder: tall og algebra, geometri, statistikk, sannsynlighet og kombinarotikk, funksjoner og økonomi.

T-matte (1T)

T-matte (1T) er teoretisk matematikk som tar for seg tall og algebra, geometri, statistikk, sannsynlighet, kombinarotikk og funksjoner. Med T-matte kan du fortsette med R-matte i 2. og 3. klasse. T-matten går dypere inn i matematikken enn P-matten.

Det anbefales å starte med T-matematikk dersom man ønsker å gå videre med R-matematikk i 2. klasse. Men det er også mulig å bytte mellom disse de første ukene etter at man har startet på videregående.