Mange spennende utdanninger krever at du tar matte og realfag på videregående

Dersom du ønsker å starte på studieforberedende program i videregående skole må du allerede i 10.klasse, før ungdomsskolen er ferdig, bestemme deg for hvilken matematikk du skal velge i 1. klasse. Du kan velge mellom P- eller T-matematikk, og i løpet av det første året må du velge om du vil fortsette med R- eller S-matematikk i 2. og 3. klasse.

Kanskje du synes teknologi og data er spennende, eller kanskje du liker naturfag og kunne tenke deg å bli biolog? Eller farmasøyt, bioingeniør, eller lege, eller systemutvikler – alle disse utdanningen krever at du velger realfag på videregående skole. Noen utdanninger krever bare matematikk, noen krever matematikk og kjemi – andre utdanninger krever andre fagkombinasjoner. Har du planen klar og vil sjekke fagkrav for den utdanningen du tenker på kan du sjekke det her >

Hvis du fremdeles er usikker på hva du vil bli så holder du alle muligheter åpne når du velger realfag i videregående skole. Da utelukker du ingen videre studier og kan utsette yrkesvalget ditt i noen år til. Realfag gir deg verdifull kunnskap som kommer til å være nyttig uansett hvilken utdanning og hvilket yrke du skulle velge i fremtiden.