Du kan få inntil 4 ekstrapoeng for realfag

En av fordelene med å velge realfag er at de gir ekstrapoeng når du skal søke høyere utdanning. Dette betyr at gitt at du får samme karakter i et realfag kontra et annet fag som ikke gir ekstra poeng, så vil karaktersnittet ditt etter videregående bli høyere om du velger realfag enn om du ikke gjør.

Alle programfag i programområdet for realfag med et omfang på 140 timer gir 0,5 poeng. Unntakene er Matematikk R2 og Fysikk 2, som gir 1 poeng.

Her ser du en fullstendig oversikt over fagene som gir realfagspoeng.

Nye betegnelser Eldre betegnelser
Matematikk Matematikk R1 Matematikk 2MX 0,5
Matematikk R2 Matematikk 3MX 1,0
Matematikk S1 Matematikk 2MZ/2MY 0,5
Matematikk S2 Matematikk 3MZ/3MY 0,5
Fysikk Fysikk 1 Fysikk 2FY 0,5
Fysikk 2 Fysikk 3FY 1,0
Kjemi Kjemi 1 Kjemi 2KJ 0,5
Kjemi 2 Kjemi 3KJ 0,5
Biologi Biologi 1 Biologi 2BI 0,5
Biologi 2 Biologi 3BI 0,5
Geofag Geofag 1 0,5
Geofag 2 0,5
Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi 1 Brukersystemer 1A 0,5
Informasjonsbehandling 1B 0,5
Informasjonsteknologi 2 Systemutvikling 2A 0,5
Systemdrift 2B 0,5
Teknologi og forskningslære   Teknologi og forskningslære 1 0,5
Teknologi og forskningslære 2 0,5
Forskningslære Forskningslære I 0,5
Forskningslære II 0,5
Design og teknologi Design og teknologi I 0,5
Design og teknologi II 0,5