Du kan fint velge yrkesfag og fortsette å studere når du er ferdig. Mulighetene er mange, også innenfor teknologi og realfag. Her kan du lese om hvilke muligheter du har.