Utdanningsvalg

Passer realfag for meg?

 

Undervisningsopplegget er laget for å vare i 4 skoletimer, men det er fleksibelt. I første time får elevene se en film som forteller litt om hva realfag er, og ta Utdanningstesten fra velgriktig.no. Denne presenterer noen realfaglige yrker som kan passe for eleven ut fra personlige og faglige interesser, personlighet og foretrukket læringsstil. I andre time får klassen besøk av en realfaglig rollemodell som lærer/rådgiver selv velger ut og inviterer fra rollemodell.no. I tredje time oppsummerer og diskuterer klassen erfaringene fra rollemodellbesøket, og får ulike spørsmål de skal besvare. Nytt er nå at elevene får oppgaver som handler om å utforske lokalt næringsliv. De skal finne bedrifter som har ansatte med realfaglig bakgrunn ansatt hos seg, og på den måten få et innblikk i hvilke arbeidsplasser som finnes. I den fjerde timen rettes fokus mot utdanning/arbeidsliv og kjønn i et likestillingsperspektiv.

Vi tenker at del 1 og del 2 gjøres i samme time, mens de andre delene trenger en skoletime hver.

Lærerveiledning til undervisningsopplegget finner du her>

Hvis du ønsker å bestille elevhefter med oppgavene i trykket form, gjør du dette gratis her >

Sjekk også ut


Del 1 - Hva er realfag

Del 1 - Hva er realfag

Del 2 - Utdanningstesten

Del 2 - Utdanningstesten

Del 3 - Besøk av en rollemodell

Del 3 - Besøk av en rollemodell

Del 4 - Finn mulig arbeidsplass

Del 4 - Finn mulig arbeidsplass

Del 5 - Utdanningsvalg og kjønn

Del 5 - Utdanningsvalg og kjønn

Passer realfag for meg? Filmer til undervisningsheftet

Passer realfag for meg? Filmer til undervisningsheftet

Dersom du bruker det trykte heftet til "Passer realfag for meg?" så finner du filmene her.