Det er jo ikke alltid lett å vite hva man skal velge av fag på videregående skole, men det kan allerede nå være greit å tenke over om man skal velge T-matte eller P-matte. Få en sneak peak på sesong 3 av den populære serien Semester hvor  karakterene  «Erling» og «Sunny»  spilt av Herman Tømmeraas og Mankirat Singh, diskuterer valg for fremtiden.

Så er det kanskje ikke akkurat sånn for deg, men de fleste snakker jo med mamma eller pappa, en lærer eller en venn og vurderer T-matte eller P-matte i disse dager.  Valget du tar kan ha stor betydning for videre utdanning og yrke. Under blir du litt klokere på forskjellene og mulighetene.

T-matte

Først og fremst, T-matte (1T) står for teoretisk matte. Denne matte-retningen tar for seg tall og algebra, geometri, statistikk, sannsynlighet, kombinatorikk og funksjoner. Velger du T-matte har du alle valgmuligheter åpne etter videregående skole fordi flere studier krever at du har T-matte og videre R1 og noen ganger R2 fra videregående skole. Sånn sett en lur investering og nettopp derfor greit å tenke litt på nå. Så kan du for eksempel unngå å ta opp fag etter russetiden og gå rett på studiestart.

T-matte sikrer, sammen med matematikken i 2. og 3.klasse at du har et godt grunnlag dersom du velger utdanning innen teknologi og realfag. Noen sier at de er litt redde for at T-matte er vanskelig, men de fleste som har tatt dette faget sier at med litt ekstra innsats går det veldig fint og at de er glade for valget senere. Du får kunnskap som du vil få bruk for både på skolen og resten av livet.

Og dersom du er i tvil, men vil prøve – så gjør det! Om det ikke fungerer så er det mulig å bytte til P-matte i løpet av høsten. Eller du kan få litt ekstra hjelp fra andre som har vært gjennom det samme faget og vet hvordan du har det.

ENT3R er gratis leksehjelp på 18 campus rundt omkring i landet. Her får du hjelp av studenter som selv studerer matte og realfag. Bor du langt unna et ENT3R-campus så finnes ENT3R digital. Les mer på ent3r.no

Om du lurer hva «realfaglige yrker» er? Og om noen av disse kan passe for deg? Ta utdanningstesten her, så får du opp et forslag til yrker som kan stemme med dine interesser og din personlighet.

P-matte

P-matte (1P) er praktisk matematikk der det legges vekt på matematikkoppgaver som tall og algebra, geometri, statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk, funksjoner og økonomi. Velger du P-matte kan du fortsette med S-matte i 2. og 3.klasse, men ikke R-matte som mange utdanninger innen realfag og teknologi krever. P-matte gir derfor ikke de samme mulighetene som T-matte, og begrenser hvilke utdanninger du kan søke på – for eksempel medisin, ingeniør- og teknologifag. Verdt å vite det også!

Lykke til med valget 🙂