Skal du gå studieforberedende? Da skal du velge mellom T- og P-matte tidlig i semesteret. Valget du tar har stor betydning for videre utdanning og yrke. Du bør derfor sette deg godt inn i hvilket mattefag som passer best for deg.

P-matte

P-matte (1P) er praktisk matematikk der det legges vekt på praktiske matematikkoppgaver som tall og algebra, geometri, statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk, funksjoner og økonomi. Velger du P-matte kan du fortsette med S-matte i 2. og 3.klasse, men ikke R-matte som mange utdanninger innen realfag og teknologi krever. P-matte gir derfor ikke de samme mulighetene som T-matte, og begrenser hvilke utdanninger du kan søke på – for eksempel medisin, ingeniør- og teknologifag.

T-matte

T-matte (1T) er teoretisk matematikk som tar for seg tall og algebra, geometri, statistikk, sannsynlighet, kombinatorikk og funksjoner. Velger du T-matte har du alle valgmuligheter åpne etter videregående skole ettersom flere studier krever at du har T-matte og videre R1 og noen ganger R2 fra videregående skole.

T-matte går mer i dybden av de ulike temaene og sikrer, sammen med matematikken i 2. og 3.klasse at du har et godt grunnlag dersom du velger utdanning innen teknologi og realfag. Noen sier at de er litt redde for at T-matte er vanskelig, men de fleste som har tatt dette faget sier at med litt ekstra innsats går det veldig fint.  Og du tilegner deg kunnskap som du vil få bruk for både på skolen og resten av livet.

Hvis du synes det er vanskelig å bestemme seg er det ingen problem å prøve T-matte og så bytte til P-matte i løpet av høsten hvis du ombestemmer deg.

Er du redd for at T-matte er vanskelig, så finnes ENT3R som er gratis leksehjelp på 18 campus rundt omkring i landet. Her får du hjelp av studenter som selv studerer matte og realfag. Bor du langt unna et ENT3R-campus så finnes ENT3R digital. Les mer på ent3r.no

Lurer du på om det hva «realfaglige yrker» er? Og om noen av disse kan passe for deg? Ta utdanningstesten her, så får du opp et forslag til yrker som kan stemme med dine interesser og din personlighet.