T-matte eller P-matte - Hvorfor er det så viktig?

Skal du gå studieforberedende? Da er valget mellom T-matte og P-matte et av de viktigste valgene du blir stilt ovenfor.

Valget du tar påvirker hvilke fag du kan ta i 2. og 3. klasse på videregående og det kan ha mye å si for hvilke utdanninger du kan søke på og hvilken jobb du får. Du bør derfor sette deg godt inn i hvilket mattefag som passer best for deg. Under kommer en liten guide som kan hjelpe deg på veien.

 

P-matte

P-matte (1P) er praktisk matematikk der det legges vekt på praktiske matematikkoppgaver som tall og algebra, geometri, statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk, funksjoner og økonomi. P-matte tar for seg mange av de samme temaene som T-matte, men går mindre i dybden. Velger du P-matte kan du fortsette med S-matte i 2. og 3.klasse. Det er viktig å huske på at P-matte ikke gir deg de samme valgmulighetene som T-matte gir, og kan begrense mulighetene dine for studier og jobb innen teknologi, medisin og ingeniøryrker.

 

T-matte

T-matte (1T) er teoretisk matematikk som tar for seg tall og algebra, geometri, statistikk, sannsynlighet, kombinatorikk og funksjoner. Velger du T-matte har du alle valgmuligheter åpne ettersom flere studier krever at du har T-matte og videre R1 og noen ganger R2 fra videregående skole.

T-matte går mer i dybden av de ulike temaene og sikrer, sammen med matematikken i 2. og 3.klasse at du har et godt grunnlag dersom du velger utdanning innen teknologi og realfag. Noen sier at de er litt redde for at T-matte er vanskelig, men mange som har tatt dette faget sier at med litt ekstra innsats går det veldig fint.  Og du tilegner deg kunnskap som du vil få bruk for både på skolen og resten av livet.

Hvis du synes det er vanskelig å bestemme seg er det ingen problem å prøve T-matte og så bytte til P-matte i løpet av høsten hvis du ombestemmer deg.

Lurer du på om det hva «realfaglige yrker» er? Og om noen av disse kan passe for deg? Ta utdanningstesten her, så får du opp et forslag til yrker som kan stemme med dine interesser og din personlighet.

Sjekk også ut


Fremtidsjobbene Apper

Fremtidsjobbene Apper

I første episode lærer vi om apper.

Utdanninger som krever realfag

Utdanninger som krever realfag

I første episode lærer vi om apper.

Fremtidsjobbene Roboter

Fremtidsjobbene Roboter

I andre episode av Fremtidsjobbene utforsker Mette robotverden

Fremtidsjobbene Kunstig Intelligens

Fremtidsjobbene Kunstig Intelligens

I tredje episode besøker Mette en bedrift som jobber med kunstig intelligens

Fremtidsjobbene Droner

Fremtidsjobbene Droner

I fjerde episode utforsker Mette droneverdenen