Realfaglige utdanninger gir et godt utgangspunkt for fremtidens arbeidsmarked.

Etter endt videregående skole har du et hav av mulighet er innen høyere utdanning. Og vi kan ikke vite helt sikkert hvilke jobber som gir flest arbeidsplasser om 5 eller 20 år. Arbeidsmarkedet endrer seg hele tiden, derfor er det viktig å skaffe seg en god grunnutdanning som gir evne til omstilling og videre læring. Vi vet at teknologi vil være en viktig del av hverdagen også i fremtiden, og behovet for realfagskunnskap vil øke. Realfagene kommer til å inngå i mange av løsningene på samfunnets utfordringer i fremtiden.

Realfagene er viktige bærebjelker i kunnskapen vi mennesker trenger for å forstå og interagere med omverden. Verden blir mer og mer avhengig av teknologi, og vi benytter teknologi i de fleste yrker. Det å ha realfaglig bakgrunn fra grunnskole og videregående er verdifull kunnskap for alle å ha med seg videre i livet. En realfaglig videreutdanning gir også en allsidig og bred kompetanse, med mange jobbmuligheter innenfor ulike yrker og sektorer.