Y-veien er et studium spesielt tilrettelagt for deg med yrkesfaglig utdanning og fagbrev.
Undervisningen det første året på ingeniørstudiene vil innebære en større del med matematikk og fysikk, og mindre praksis enn på en «vanlig» ingeniørutdanning, fordi dette anses å være gjennomført i den yrkesfaglige utdanningen.

Det er altså fullt mulig å ta høyere utdanning etter at man har gått yrkesfaglig studieprogram i videregående. Under ser du en oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner som tilbyr bachelor via y-veien i ulike ingeniørfag. Klikk for å se hva du kan studere hvor, og les mer på nettsidene deres!

Høgskoler som tilbyr bachelor via y-veien i ingeniørfag:

Universitetet i Agder:

Om Y-veien ved UiA

Høgskolen i Narvik:

Om Y-veien ved HiN

Høgskolen i Sørøst-Norge:

Om Y-veien ved HSN

UiT Norges arktiske universitet:

 Om Y-veien ved UiT

Høgskolen i Østfold:

Om Y-veien ved HiOf

Høgskulen i Sogn og Fjordane:

NTNU: