VR lege

Allmennlege

En spesialist i allmennmedisin har spesialisert seg på det medisinske feltet allmennmedisin. Allmennlegen er spesialist på å snakke med pasienter og sette generelle diagnoser.

Allmennlegen har bred og generell kunnskap om alle sykdommer og helseplager som rammer befolkningen. Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og dersom det er nødvendig, har han eller hun ansvar for å henvise pasienten videre innen helsevesenet. Allmennlegen kan møte pasienter i alle aldre, med alt fra akutte til mer hverdagslige tilstander.

Vanlige arbeidsoppgaver for allmennlegen:

  • undersøke symptomer
  • stille diagnose
  • behandle sykdommer
  • formidle tjenester innen helsevesenet
  • gi råd og veiledning til pasienter og pårørende
  • utføre administrativt arbeid
  • oppdatere seg på ny forskning

Som allmennlege har du også ansvar for å gi råd og veiledning for å forebygge sykdommer. Kontakt og samarbeid med kollegaer, andre spesialister og andre yrkesgrupper er en viktig del av jobben.

De fleste allmennleger jobber som fastleger. En fastlege er en allmennlege som har laget en avtale med kommunen om å delta i fastlegeordningen.

Utdanningsbakgrunn

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Jobb

De fleste allmennleger er fastleger og arbeider på legekontor. Andre aktuelle arbeidsplasser er legevakt, sykehjem og helsestasjon.

Personlige egenskaper

Som lege er du interessert i å hjelpe mennesker, og du har gode kommunikasjonsevner. Du må være innstilt på å holde deg oppdatert i forhold til medisinsk og teknologisk utvikling, og du må ha evne til å se hver pasient som et individ. Allmennlegen må kjenne sine begrensninger og henvise pasienten videre ved behov. Som lege må du også kunne takle eventuelle krisesituasjoner.

Lenker

Lisens