Anestesilege

Anestesilege

Anestesilege er en lege som har spesialisert seg på det medisinske feltet anestesiologi.

Som anestesilege har du ansvar for å gi anestesi (narkose og bedøvelse) til pasienter ved kirurgiske inngrep, smertefulle behandlinger og undersøkelser.

Anestesiologi er delt inn i fire hovedområder:

  • anestesi
  • intensivmedisin
  • akuttmedisin
  • smertebehandling

Ved anestesi har anestesileger ansvaret for forberedelse og gjennomføring av anestesi, og overvåking og behandling av pasienten etter operasjonen eller prosedyren. Anestesilegen jobber i team med anestesisykepleiere på operasjonsstuen. Det kan være snakk om lokal, regional eller generell anestesi (narkose).

Intensivmedisin omfatter diagnostikk, overvåking og behandling av pasienter som er kritisk syke og skadde, eller som står i fare for å bli kritisk syke. Intensivmedisin handler først og fremst om forebygging og behandling av organsvikt. Her jobber anestesilegen tett med intensivsykepleiere og leger fra andre spesialiteter.

Ved akuttmedisin jobber anestesilegen både i og utenfor sykehuset. På sykehuset kan anestesilege bli tilkalt til akuttmottak og andre avdelinger for å stabilisere og behandle alvorlig skadde og kritisk syke pasienter. Eksempel på arbeidsoppgaver utenfor sykehuset kan være utrykning med ambulanse eller redningshelikopter. Som anestesilege utfører du avansert gjenoppliving og stabiliserende behandling av skadde og akutt syke på stedet og under transport til sykehus.

Effektiv smertelindring ved operasjon, skade og andre akutte smertetilstander er en integrert del av moderne anestesi. Ved fødselssmerter bidrar anestesileger først og fremst med regional (epidural/spinal) smertelindring. Som anestesilege vil du også jobbe i tverrfaglige team med andre faggrupper ved behandling av kroniske smerter.

Anestesileger samarbeider også med annet helsepersonell i omsorgs- eller rådgivningsgrupper for alvorlig syke og døende pasienter.

Utdanningsbakgrunn

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Jobb

Anestesilegen arbeider på sykehus, ved smerteklinikk, anestesiavdeling, intensivavdeling eller akuttmottak. Anestesilegen er også med på utrykning med ambulanse eller redningshelikopter. Alle leger i Luftambulansetjenesten er anestesileger. Anestesilegen underviser også både på og utenfor sykehus.

Personlige egenskaper

Som lege er du interessert i å hjelpe mennesker, og du har gode kommunikasjonsevner. Du må være innstilt på å holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling, og du må ha evne til å se hver pasient som et individ. Du bør være selvstendig og reagere raskt. Som lege må du også kunne takle eventuelle krisesituasjoner.

Faget anestesiologi krever solide kunnskaper om blant annet fysiologi, sykdomsprosesser og medikamenter. Du må også ha gode samarbeidsevner og en del praktiske ferdigheter.

Lenker

Lisens