VR astronaut

Astronaut

En astronaut jobber med å gjøre seg selv og utstyr klar for å reise ut i rommet. Som astronaut trener du på å jobbe i rommet ved å arbeide i simulator. Det er imidlertid ikke så ofte astronauter får reise ut i rommet.

Noen astronauter navigerer og fører fartøyet, mens andre tar seg av lasten, reparasjoner og eksperimenter. Det finnes altså to typer astronauter: piloter og ferdsspesialister. Ferdsspesialister kan ha forskjellig bakgrunn, avhengig av hvilke oppgaver som skal utføres i rommet.

Jobben til en astronaut er hektisk, utfordrende og du må tåle å arbeide under press. Eventyrlysten hos astronauter er drivkraften i den lange veien fram mot å bli astronaut.

Som astronaut er du utsatt for risiko for ulykker under oppskytning og tilbakevending. Også under oppholdet i rommet blir astronauter utsatt for mange farer.

Strengt tatt blir du ikke astronaut før du er sendt ut i rommet. Som astronaut må du ha god tålmodighet. Det kan ta lang tid fra du blir valgt ut til å bli med på en romferd, til du faktisk får fly. Foreløpig er det ingen nordmenn som jobber som astronaut.

Utdanningsbakgrunn

Dersom du ønsker å manøvrere romfartøy, må du ha pilotutdannelse.

Ferdsspesialister er som regel forskere eller ingeniører. De har gjerne master– eller doktorgrad innen medisin, fysikk, kjemi, geofysikk, biologi, biokjemi, materialteknologi, reguleringsteknikk eller IKT. Slik utdannelse gis ved mange norske universiteter og høyskoler. Du bør ha arbeidserfaring i det fagfeltet du er utdannet innenfor.

European Space Agency har et astronautsenter i Köln i Tyskland. Her utdannes europeiske astronauter som har kommet igjennom nåløyet for opptak.

Opptakskrav
Opptakskravene for astronaututdanningen er veldig strenge, både fysisk og psykisk. Krav om høy kompetanse innen naturvitenskapelige fag står sentralt. Syn, hørsel og andre helserelaterte egenskaper må i tillegg være tilnærmet perfekt.

Jobb

De som blir astronauter arbeider ved ulike romsentre, for eksempel ved European Space Agency (ESA) og NASA. Noen få astronauter jobber på den internasjonale romstasjonen i verdensrommet (ISS). Antall astronauter som er på denne stasjonen varierer.

Personlige egenskaper

En astronaut må være i svært god fysisk form. Det er en forutsetning at du jobber konsentrert, fokusert og oppofrende med alle arbeidsoppgaver som inngår i jobben.

Astronauter jobber i team, og derfor kreves gode kommunikasjon- og språkkunnskaper. Du må ha evne til å samarbeide med andre, også i pressede situasjoner. Sosiale egenskaper ses på som veldig viktig for astronauter, da de ofte holder foredrag og deltar i intervjuer og annen opplysningsvirksomhet.

Lenker

Lønn

De som velger dette yrket har neppe gjort det på grunn av lønna. Men lønnsnivået i utlandet for dette yrket er høyt.

Lisens