VR space

Astronom

Om yrket

Astronomi er vitenskapen om universet utenfor jorden. Astronomer, også kalt astrofysikere, er forskere som undersøker sammensetningen, utviklingen og bevegelsene til planeter, galakser, stjerner og andre himmellegemer og fenomener i universet.

En astronoms forskning er basert på fysikk og matematikk. Astronomer bruker høyteknologisk verktøy i arbeidet med å samle informasjon, og analyserer informasjonen ved hjelp av avanserte dataprogram.

Astronomer analyserer store mengder data fra observasjonsmateriale, og bruker datamaskiner til å simulere hvordan stjerner og andre objekter utvikles og beveger seg.

Utdanningsbakgrunn

Foruten meget gode kunnskaper i astronomi trenger du bakgrunn på universitetsnivå i blant annet matematikk, fysikk og informatikk (data).

For å få jobb må du normalt ha fullført bachelor– og masterutdanning. For å drive med forskning må du i tillegg ta doktorgrad.

Jobb

Astronomer er ansatt på universiteter og høgskoler, der de driver med forskning og undervisning. Noen astronomer jobber som lærere innenfor videregående opplæring som lærere i realfag. Som astronom kan du mange arbeidsverktøy og analysemetoder. Derfor kan du også få jobb andre steder enn ved astronomiske forskningsinstitusjoner. Du kan for eksempel få jobb innen meteorologi og konsulentvirksomhet. Noen astronomer jobber også på museer.

Personlige egenskaper

Astronomiyrket krever interesse for realfag og teknologi. Innenfor realfag er det spesielt matematikk og fysikk som er nødvendig. Du må være detaljorientert og systematisk, siden det stilles strenge krav til nøyaktighet og troverdighet av arbeidet.

Lenker

Lisens