VR ungdomsarbeider

Barne- og ungdomspsykiater

Som barne- og ungdomspsykiater er du lege med spesialisering på det medisinske fagfeltet barne- og ungdomspsykiatri.

Fagområdet tar for seg diagnostisering og behandling av psykiske lidelser hos barn og unge i alderen 0 til 18 år.

Barne- og ungdomspsykiateren kartlegger barnet eller ungdommens tilstand gjennom samtaler og medisinsk undersøkelse. Behandling for barn og unge i psykisk helsevern består av forskjellige typer terapi. I noen tilfeller benyttes også medikamentell behandling. Familie og nettverket til barnet eller ungdommen inkluderes i behandlingen.

Forebyggende arbeid med barn og ungdom i utsatte livssituasjoner er en viktig del av jobben. Spesialisten har kunnskap om hva som bedrer og hva som forverrer psykisk helse, og kan gi råd til andre i helsetjenesten. Barne- og ungdomspsykiateren har ofte lederoppgaver.

Som barne- og ungdomspsykiater vil du blant annet samarbeide med kommunale tjenester, skole eller barnehage, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barnevern, pediatere, indremedisinere og psykiatere.

Utdanningsbakgrunn

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Jobb

De fleste barne- og ungdomspsykiatere jobber ved barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger i spesialisthelsetjenesten, de fleste av dem ved poliklinikker. Barne- og ungdomspsykiateren kan også jobbe som avtalespesialist i privat praksis eller i tilgrensende spesialiteter.

Personlige egenskaper

Som barne- og ungdomspsykiater vil du møte på personer som har det vanskelig. En viktig del av arbeidet er samtaler med barn og ungdom, foreldre, andre pårørende, andre yrkesgrupper og offentlige myndigheter. Det er derfor viktig at du har evnen til å omgås andre mennesker tillitsfullt, har gode kommunikasjonsevner og gode samarbeidsevner. Du bør også ha evnen til å motivere andre, og ha gode lederegenskaper.

Lenker

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Lisens