Getty Images 489362313

Barnelege

En barnelege er en lege som har spesialisert seg på det medisinske feltet pediatri, som er læren om barns vekst, utvikling og sykdommer.

Barneleger driver primært ikke-operativ medisin for barn og tenåringer, og dekker de fleste medisinske fagfelt. Nyfødtmedisin er også en viktig del av arbeidshverdagen til en barnelege.

Vanlige arbeidsoppgaver for barnelegen:

  • undersøke symptomer
  • stille diagnose
  • vurdere belastende og risikable prosedyrer
  • behandle sykdommer
  • gi råd og veiledning til pasienter og pårørende
  • gjøre administrativt arbeid
  • oppdatere seg på ny forskning innenfor feltet

Som barnelege har du også ansvar for å gi råd og veiledning for å forebygge barnesykdommer. Kontakt og samarbeid med kollegaer, andre spesialister og andre yrkesgrupper er en viktig del av jobben.

Barnelegen kan for eksempel gi gjenopplivning, væskebehandling og andre medikamenter til pasienter.

Utdanningsbakgrunn

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Jobb

Barnelegen arbeider på sykehus, ved egen spesialistpraksis, på institusjoner innen habilitering, eller er ansatt som foreleser eller forsker.

Personlige egenskaper

Som lege er du interessert i å hjelpe mennesker, og du har gode kommunikasjonsevner. Du må være innstilt på å holde deg oppdatert i forhold til medisinsk og teknologisk utvikling, og du må ha evne til å se hver pasient som et individ.

Barneleger må vise varsomhet i saker med familieproblematikk, omsorgssvikt eller seksuelle overgrep. Pårørende som mellomledd og barnets advokat setter spesielle krav til spesialistens mellommenneskelige kontaktevne. Som lege må du også kunne takle eventuelle krisesituasjoner.

Lenker