VR bioingeniør

Bioingeniør

Om yrket

Som bioingeniør tar du prøver av pasienter, og analyserer biologisk materiale ved hjelp av avansert teknologisk utstyr. I tillegg skal du tilpasse og prøve ut nye metoder sammen med annet helsepersonell, som for eksempel leger og forskere.

Vanlige arbeidsoppgaver for en bioingeniør:

  • Ta blodprøver og veilede annet helsepersonell i korrekt prøvetaking
  • Være ansvarlig for alle typer laboratorieanalyser
  • Ha ansvar for feilsøking, vedlikehold og service av medisinsk-teknisk utstyr

Bioingeniører bruker moderne bioteknologi for å studere alle typer biologiske prosesser i kroppen.

Som bioingeniør kan din kompetanse brukes til å:

  • Påvise bakterier, sopp og virus
  • Tappe av blod og lage blodprodukter
  • Vevstyping før transplantasjoner
  • Analysere legemidler for å se etter forgiftninger, rusmisbruk eller å fastsette riktig mengde medisin
  • Gjennomføre gentester og gi genetisk veiledning til de som har fått gjennomført en gentest.

Bioingeniører arbeider etter egne yrkesetiske retningslinjer. Yrkesetiske retningslinjer skal styrke og hjelpe den enkelte bioingeniør i vanskelige situasjoner.

Bioingeniører er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Jobb

Som autorisert bioingeniør kan du arbeide i alle typer offentlige og private medisinske laboratorier, i forskningsinstitusjoner og i medisinsk tekniske firma.

Du kan også jobbe i industrien, for eksempel med produksjon av medisiner eller mat. Mange arbeider med undervisning, forskning, næringsmiddelkontroll eller med salg av laboratorieutstyr.

Personlige egenskaper

Bioingeniørene må være ryddige og systematiske, da det stilles strenge krav til både nøyaktighet, hygiene og sikkerhet på laboratoriene. Du bør også være opptatt av etikk.

Lenker

Lisens