VR biolog

Biolog

Om yrket

Biologer jobber med levende organismer i plante- og dyreliv. Mye av arbeidet skjer ute under feltarbeid og inne på laboratoriet. Biologen har blant annet i oppgave å finne ut hvilke konsekvenser klimaendringene får for naturen.

En biolog må ha kunnskap om blant annet:

  • organismenes bygning, funksjon og slektskap
  • utviklingen av nye livsformer (evolusjon)
  • samspillet mellom organismene og miljøet (økologi)

Det er vanlig at biologer spesialiserer seg innenfor en eller flere retninger. Eksempler på slike retninger er:

Utdanningsbakgrunn

Bachelorgraden i biologi tar for seg mange emner, og hva slags jobbmuligheter du får avhenger av fagene du velger å spesialisere deg i. Under masterstudiet får du muligheten til å spesialisere deg ytterligere.

Jobb

Biologer jobber blant annet i industrien, miljøorganisasjoner, ved forskningsinstitusjoner, i oljebransjen, offentlig forvaltning, konsulentfirmaer og i fiskerinæringen. Mange jobber også med undervisning.

Personlige egenskaper

Som biolog må du være interessert i mangfoldet i naturen. Du må være nysgjerrig, like å undersøke og finne ut av ting, og du må kunne tilegne deg ny kunnskap basert på fysiske bevis.

Lenker

Lisens