VR kjemi

Bioteknolog

Om yrket

Bioteknologen er en forsker som bruker kunnskap om mikroorganismer, plante- og dyreceller til å utvikle ny kunnskap og nye produkter. Mikroorganismer brukes for eksempel til å rense vann, behandle avfall, utvinne olje, og fremstille organiske løsemidler og antibiotika. Jobben utføres hovedsakelig i laboratorium.

Bioteknologen bruker genteknologi og andre molekylærbiologiske metoder til å utvikle blant annet nye medisiner, vaksiner, matvarer, planter og medisinske behandlingsmetoder.

Det er strenge yrkesetiske retningslinjer for bioteknologer. Disse administreres av Helsedirektoratet. Bioteknologinemnda gir råd om etisk bruk av bioteknologi på mennesker, dyr, planter og mikroorganismer.

Utdanningsbakgrunn

For å bli bioteknolog kan du ta studier innen biokjemi, mikrobiologi, genteknologi og biokjemiteknikk.

Jobb

Som bioteknolog kan du jobbe innenfor en rekke bransjer, som for eksempel kjemisk industri, miljø, oljeindustri eller legemiddelbransjen. Mange bioteknologer jobber med forskning og undervisning.

Personlige egenskaper

Som bioteknolog bør du ha en interesse for realfag og teknisk medisinsk utstyr. Du må være ryddig og systematisk, da det stilles strenge krav til både nøyaktighet, hygiene og sikkerhet.

Lenker

Lisens