VR elektroingeniør

Elektroingeniør

En elektroingeniør jobber med teknologi og bidrar til at vår moderne hverdag er mulig og i stadig utvikling. En elektroingeniør jobber med strøm og signaler.

Om yrket

En elektroingeniør jobber med teknologi og bidrar til at vår moderne hverdag er mulig og i stadig utvikling. En elektroingeniør jobber med strøm og signaler.

Mye av det vi omgir oss med i hverdagen har en elektroingeniøren vært involvert i, som for eksempel telefon, bensinpumpe eller strekkodeleser. En del elektroingeniører jobber i oljeindustrien, enten med elektriske offshoreanlegg eller med oppgaver knyttet til det å styre plattformene fra land.

Elektroingeniører har som regel spesialisering innenfor et felt, som for eksempel automatiseringsteknikk, elektronikk, elkraftteknikk eller kommunikasjonsteknologi.

Vanlige arbeidsoppgaver for elektroingeniøren:

  • planlegge og prosjektere
  • konstruere og utvikle
  • drifte og vedlikeholde

I tillegg kan service, kundekontakt, transport, administrasjon og andre ikke-tekniske oppgaver være blant de daglige arbeidsoppgavene for mange elektroingeniører.

Jobb

Elektroingeniører kan arbeide i databransjen eller andre høyteknologiske bedrifter. Mange elektroingeniører jobber med undervisning og forskning eller tilbyr rådgivingstjenester.

Elektroingeniører i oljebransjen kan arbeide både offshore og på land.

Personlige egenskaper

Felles for ingeniørutdanningene er at du må være flink i realfag, spesielt matematikk og fysikk. I tillegg bør du ha interesse for utvikling og bruk av teknologi og du bør være interessert i å utvikle nye løsninger. Enkelte jobber kan også kreve at du er mobil siden jobben kan innebære arbeid på forskjellige prosjekter i både inn- og utland.

Lenker

Lisens