VR farmasøyt

Farmasøyt

Som farmasøyt jobber du tett sammen med apotekteknikeren og annet helsepersonell.

Yrket farmasøyt har blitt delt opp i to ulike beskyttede titler:

  • provisorfarmasøyt
  • reseptarfarmasøyt

I Helsepersonelloven skilles det mellom farmasøytkategoriene provisorfarmasøyt (mastergrad i farmasi) og reseptarfarmasøyt (bachelorgrad i farmasi). Farmasøyt benyttes ofte som fellesbetegnelse for disse to yrkestitlene (også kalt provisor og reseptar), men de korrekte yrkestitlene er provisor- og reseptarfarmasøyt.

Utdanningsbakgrunn

Utdanningen til reseptarfarmasøyt er et treårig høgskolestudium. Her får du teoretisk undervisning og praksisperioder. Fullført studium gir ekspedisjonsrett for legemidler i apotek.

Provisorfarmasøyt er en mastergrad i farmasi, en femårig universitetsutdanning.

Jobb

Farmasøyten jobber i apotek, på sykehus, i rådgivende tjeneste, farmasøytisk industri, grossistvirksomhet, offentlige kontrollorganer, innen undervisning og forskning og innen nyere fag- og satsningsområder som bioteknologi og miljøkjemi.

Personlige egenskaper

Som farmasøyt bør du ha interesse for realfag. Du bør like å jobbe med mennesker, og du må være ansvarlig, selvstendig og nøyaktig. Du liker å arbeide både selvstendig og i team. Du har gode kunnskaper om legemidler, og holder deg oppdatert på dette feltet.

Lenker

Lisens