VR foreleser

Førsteamanuensis

En førsteamanuensis er en vitenskapelig ansatt ved universitet og høgskoler. For å kunne ansettes som førsteamanuensis må du ha doktorgrad eller tilsvarende dokumentert kompetanse på et aktuelt fagområde.

Arbeidet til en førsteamanuensis består i hovedsak av undervisning og forskning, men du kan også ha administrative oppgaver ved instituttene, slik som planlegging av studieopplegg og ansvar for gjennomføring av emner.

Førsteamanuensisstillinger finnes innenfor alle typer fagfelt, og det er vanlig at du har spesialisert deg innen et eller flere områder av fagfeltet. Du vil normalt jobbe i nært samarbeid med andre fagpersoner på arbeidsstedet.

I andre land går førsteamanuensis under navn som associate professor eller senior lecturer.

Utdanningsbakgrunn

For å kunne ansettes som førsteamanuensis må du ha doktorgrad på et aktuelt fagområde.

Innenfor kunstneriske fag er kravet at du har gjennomført godkjent stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid eller har dokumentert kunstnerisk arbeid på høyt internasjonalt nivå og med relevant fordypning.

Les mer om ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger.

Jobb

Som førsteamanuensis er du ansatt ved en høgskole eller et universitet.

Personlige egenskaper

Interesse for fagfeltet, forskning og undervisning er en nødvendighet. Du må ha evne til både ta til deg og kunne videreformidle kunnskap. Du bør være analytisk og strukturert.

Lenker

Lisens