VR fysiker

Fysiker

En fysiker arbeider med fenomener og krefter som oppstår mellom materie og objekter både rundt oss i hverdagen og i universet.

Fysikk er grunnlag for mange fag, og dermed kan fysikere jobbe innenfor flere områder, som for eksempel medisin og elektronikk.

Fysikere kan forske på alt fra fornybar energi til hva som skjer i hjernen vår. Som fysiker lærer du å bruke verktøy som programmering og datasimuleringer og er god til å håndtere store datamengder og komplekse analyser.

Vanlige arbeidsoppgaver for en fysiker:

  • lage og teste modeller for å beskrive fysiske fenomener i naturen
  • lage og teste modeller for kompliserte prosesser innen industri og teknologi
  • utvikle nye instrumenter og måleteknikker, blant annet for anvendelser innen medisin, miljøovervåking og energiteknologi

Fysikeren bruker vitenskapelige metoder som eksperimenter, teoretiske modeller og matematiske simuleringer i arbeidet sitt.

Jobb

Som fysiker kan du jobbe både i det offentlige og i det private. Eksempel på arbeidsplasser er helsevesenet, ulike teknologibedrifter, i oljebransjen eller i private konsulentfirmaer. Fysikere kan også jobbe i ulike departementer og direktorater, i undervisningsstillinger ved videregående skoler eller ved høgskoler og universitet. Fysikere jobber også i IT-bransjen.

Personlige egenskaper

Som fysiker har du evne til abstrakt tenkning. Du har interesse for konkrete løsninger, og må like å jobbe systematisk og nøyaktig. Du bør like matematikk og løse problemer.

Lenker

Lisens