Geofysiker

Geofysiker

Som geofysiker forsker du på jordens kjerne, lag og plater. Geofysikeren har også kunnskap om vulkaner og jordskjelv.

Noen geofysikere jobber med vannets fysikk, altså oseanografi, og meteorologi, som er vitenskap om atmosfæren.

Geofysikere forklarer og prøver å forutsi hva som skjer i jordens indre og ytre. Aktuelle temaer i dag er klimaendringer, vulkanutbrudd og jordskjelv. Geofysikk blir også brukt når man leter etter mineraler og olje.

Vanlige arbeidsoppgaver for en geofysiker:

  • forklare hendelser som skjer både i jordas indre og ytre, slik som hvorfor et jordskjelv oppstår, eller hvorfor det regner
  • jobbe i team med geologer for å kartlegge fjellforhold og bergarter
  • bruke seismiske instrumenter i søken etter olje
  • forklare fenomener i havet, og vannets fysiske og kjemiske egenskaper

Utdanningsbakgrunn

Det vanligste er å ta en femårig masterutdanning innen geofysikk. Du kan også ta sivilingeniørutdanning innen geologi eller petroleumsfag.

Jobb

Mange geofysikere jobber i petroleumsindustrien. Andre geofysikere er tilknyttet forskningsinstitusjoner som forsker, eller arbeider som værvarsler eller yrker rettet mot miljø- og klimaendringer.

Personlige egenskaper

For å bli geofysiker må du være nysgjerrig og analytisk. Du bør ha en interesse for jordens prosesser og fenomener. Som geofysiker må du også like å jobbe i team med andre fagpersoner.

Lenker

Lisens