VR geologi

Geolog

Geologer undersøker mineraler, fossiler, bergarter og annen jordmasse fra jordoverflaten og jordens indre.

Mange geologer arbeider med å finne fram til ulike mineraler som kan være nyttige eller verdifulle som for eksempel malm eller diamanter. Geologer jobber også med å avdekke energiforekomster som kull, olje og gass.

Vanlige arbeidsoppgaver for geologer:

  • undersøke ulike lag av jorda for å finne forekomster av nyttige stoffer
  • studere vulkansk aktivitet
  • forske på jordens fysiske utvikling fra dens opprinnelse
  • undersøke og analysere bunnforhold i havet
  • forske på jordskjelv og kontinentalplater
  • undersøke hvordan planteriket forandrer seg

Jobb

Geologer kan jobbe i skoler og utdanningsinstitusjoner, i frittstående miljø- og forskningsorganisasjoner, eller i bedrifter knyttet opp til petroleumsvirksomhet, gruve- og mineralnæringen og andre tilknyttede næringer.

Personlige egenskaper

Du må kunne samarbeide og kommunisere med flere andre yrkesgrupper. Geologer bør være analytisk, systematisk, nøyaktig og selvstendig.

Lenker

Lisens