Grunder

Gründer

Om yrket

Gründere har gjerne utviklet en forretningsidé og startet en egen bedrift for å gjennomføre ideen. Dette kan være forretningsideer av alle slag, alt fra å lage teknologiske nyvinninger til å drive eget firma i utmarksnæringen.

Etter inspirasjon fra engelsk brukes ofte ordet entreprenør eller å drive entreprenørskap om gründervirksomhet. Til forskjell fra gründere kan entreprenører også videreutvikle eksisterende bedrifter, ikke bare starte helt nye. Å bruke ordet entreprenør på norsk kan skape forvirring, fordi ordet også har en helt annen betydning, nemlig selskap som tar på seg å utføre bygge- eller anleggsarbeid.

Vanlige arbeidsoppgaver for en gründer:

  • kartlegge markedet – er det interesse for det du tilbyr?
  • teste ideen på kunder
  • skaffe finansiering til oppstarten
  • finne aktuelle samarbeidspartnere
  • velge organisasjonsform
  • registrering og oppstart
  • utvikle bedriften videre

Utdanningsbakgrunn

Gründerskolen er et samarbeid mellom en rekke universiteter og høgskoler i Norge. Du kan lese mer om studiet på grunderskolen.no. Det finnes dessuten studietilbud innen entreprenørskap på bachelor– og masternivå.

Lenker

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Lisens