VR Gynekologi

Gynekolog

Ordet gynekologi betyr læren om kvinner. Gynekologer er leger som har spesialisert seg i kvinnesykdommer og fødselshjelp.

Fødselshjelp vil si at du følger opp gravide fra starten og fram til fødsel. Du hjelper også til dersom det oppstår vanskeligheter under fødselen.

Eksempler på kvinnesykdommer er godartede og ondartede svulster i de kvinnelige organene, blødningsforstyrrelser, vannlatingsproblemer, problemer med å få barn, problemer i tidlig graviditet og hormonforstyrrelser.

Som gynekolog behandler du også pasienter som av medisinske årsaker har vanskeligheter med å få et normalt seksualliv. I tillegg kan du få i oppgave å være med på å utrede kvinner som har gjennomgått seksuelle overgrep.

Som gynekolog kan du også drive med forskning.

Utdanningsbakgrunn

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Jobb

Som gynekolog jobber du enten ved et sykehus eller ved private klinikker og praksiser. I tillegg kan du også arbeide ved for eksempel offentlige kontorer eller for humanitære organisasjoner. Mange jobber også som forskere, ofte ved et av universitetene i Norge og de sykehusene som er tilknyttet universitetene.

Personlige egenskaper

En gynekolog arbeider med pasienter hver dag og du bør derfor like å arbeide med mennesker. God kommunikasjon er viktig. Gynekologen må holde seg oppdatert på sitt fagområde, og kunne samarbeide godt med kolleger, helsearbeidere, pasienter og pårørende.

Lenker

Lisens