VR Havforsker

Havforsker

Om yrket

En havforsker er en forsker som studerer et bredt spekter av temaer relatert til jordklodens hav og sjøer. Havforskning er et tverrfaglig fagfelt og tar for seg havbunnens form og egenskaper, havstrømmer og marine organismer. Havforsker er ikke en beskyttet tittel.

Havforskning har følgende hovedgrener:

  • Kjemisk oseanografi – studier av havets kjemi
  • Marin geologi – studier av havbunnens geologi, spesielt egenskaper og dannelsesmåte
  • Fysisk oseanografi – studier av havets fysiske egenskaper slik som havbølger, tidevann og strømmer
  • Marinbiologi – studier av havets planter og dyr

Utdanningsbakgrunn

En havforsker har minimum mastergrad innen en av disse fire hovedgrenene: kjemisk oseanografi, marin geologi, fysisk oseanografi eller marinbiologi.

Oversikt over utdanninger innen oseanografi

Jobb

Yrkestittelen havforsker brukes først og fremst om forskere tilknyttet Havforskningsinstituttet, som har flere avdelinger og forskningsstasjoner. Det drives også havforskning ved universiteter, forskningsinstitutter og hos private aktører som for eksempel oljeselskaper.

Personlige egenskaper

En forsker må først og fremst ha evne til selvstendig arbeid, samt fleksibilitet rundt arbeidstider og arbeidssted. En særegen interesse for naturvitenskap og realfag kommer også godt med.

Lenker

Lisens