VR HMS ingeniør

HMS-ingeniør

Om yrket

Forkortelsen HMS står for helse, miljø og sikkerhet, og dette er arbeidsområdet for en HMS-ingeniør. Gjennom internkontroller og risikoanalyser jobber HMS-ingeniøren for å skape best mulig miljø på arbeidsplasser.

Som HMS-ingeniør skal du identifisere og forbedre rutiner og praksiser som har betydning for helsen, miljøet eller sikkerheten til de som jobber ved en aktuell arbeidsplass. Du skal finne fram til tiltak som kan bedre både det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. HMS-ingeniørens arbeidsoppgaver varierer fra arbeidsgiver til arbeidsgiver. Du kan jobbe med både helsefaglige problemstillinger og mer teknologiske sikkerhetsaspekter.

Vanlige arbeidsoppgaver for HMS-ingeniører:

  • kartlegge hva som kan føre til et dårlig arbeidsmiljø og iverksette forebyggende tiltak
  • drive beredskapsledelse og brannvern
  • lage motivasjonsprogram og holdningskampanjer for å opplyse de ansatte om HMS
  • ha jevnlige gjennomganger av bedriftens HMS-arbeid
  • dokumentere HMS-arbeidet

Som HMS-ingeniør har du en bred kompetanse på trygghets- og kvalitetsarbeid i bedrifter og offentlige virksomheter. Ulike lover og forskrifter stiller krav til at de fleste bedrifter har en systematisk oppfølging av HMS.

Jobb

HMS-ingeniører kan jobbe som ansatt i en bedrift, i en bedriftshelsetjeneste eller jobbe selvstendig og tilby rådgivning til bedrifter. En del jobber i større offentlige virksomheter. HMS er et sentralt fagområde i olje- og gassindustrien.

Personlige egenskaper

For å bli ingeniør må du ha teknisk interesse. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må kunne jobbe selvstendig, men også kunne rettlede andre når det er nødvendig.

Lenker

Lisens