VR Hydrolog

Hydrolog

Om yrket

Hydrologer løser problemstillinger knyttet til utnyttelse av vannressurser i form av grunnvann, markvann og overflatevann. Hydrologi er studien om vannkretsløpet og vannressursene i hydrosfæren.

Vanlige arbeidsoppgaver for en hydrolog:

  • målinger av vannstand, mengde og kvalitet i innsjøer, elver, mark- og grunnvann
  • bruk av modeller for å beskrive de hydrologiske prosessene i naturen, for blant annet å estimere vannressurser der vi ikke har målinger
  • rådgivning og forskning på temaer som tørke, vannforsyning og flom
  • utarbeiding av prognoser for vannføring, flom og snømengder
  • jobbe i tilknytning til bygging, drift og planlegging av vannkraftverk, vannverk og renseanlegg

På grunn av omfattende bruk av matematikk, statistikk, kjemi, fysikk og informatikk er det viktig med en kunnskap og forståelse for realfag. Som hydrolog bør du også ha interesse av å knytte teoretisk kunnskap til praktiske problemstillinger.

Som hydrolog jobber du ofte tett sammen med meteorologer, sivilingeniører, biologer og kjemikere.

Utdanningsbakgrunn

Utdanning innen hydrologi kan tas både på bachelor– og masternivå.

Se oversikt over utdanning

Jobb

En hydrolog jobber ofte med rådgivning innen forvaltning. Noen jobber i forsknings- og utdanningssektoren, i konsulentfirmaer, for vannkraftprodusenter eller i utviklingsland der vannforsyning og miljø er et tema.

Personlige egenskaper

Du bør være nysgjerrig, praktisk og teoretisk anlagt. Du bør like å oppholde deg utendørs.

Lenker

Lisens