VR Industridesigner

Industridesigner

Om yrket

En industridesigner jobber tverrfaglig og vurderer både form, estetikk og bruksvennlighet i utviklingen av produkter og tjenester.

Industridesigneren finner løsninger som ivaretar produktets design, funksjonalitet, kvalitet og trygghet i bruk. Produktet, eller tjenesten, kan være lagd for industrien eller for det offentlige.

Det er viktig for en industridesigner å ha kunnskap om trender og kulturer i det markedet produktene er tiltenkt. Du må også ha kjennskap til ulike aktører som er relatert til produktet du jobber med, og ha kunnskap om dem som skal bruke produktet. Industridesignere jobber ofte på oppdrag fra ulike firmaer og organisasjoner der de følger prosessen fra idé til ferdig produkt. Noen ganger er industridesigneren også med på å definere selve problemstillingen de skal finne en løsning for.

Vanlige arbeidsoppgaver for industridesigneren kan være:

  • observere brukere og analysere brukeratferd for å avdekke behov
  • tegne og visualisere produkter
  • lage modeller og prototyper
  • presentere ulike løsninger for sine kunder
  • selge inn løsninger og produkter

Som industridesigner har du interesse for form og funksjon, estetikk, kommunikasjon og trender.

Du har også kunnskap om forholdet mellom materialvalg, produksjonsmetoder og miljø, og har evne til å sette deg inn i ulike menneskers forutsetninger (brukerorientering). Grunnleggende kunnskap og interesse for fysikk, mekanikk og teknologi er en fordel. Formgivning og visuell kommunikasjon kombineres med teknologi for å møte folks behov effektivt og attraktivt.

Som industridesigner kan du spesialisere deg innenfor mange retninger. Eksempler på dette er produktdesign (biler, båter, emballasje osv.), møbel-, interiør-, lys-, interaksjonsdesign (apper og websider) og tjenestedesign. Tjenestedesign har vært ettertraktet de siste årene, for eksempel i helse- og velferdssektoren hvor industridesigneren bidrar med å forbedre opplevelser for både pasienter, leger, sykepleiere og pårørende.

Industridesignere jobber tett sammen med andre yrkesgrupper som for eksempel ingeniører, markedsføringskonsulenter og økonomikonsulenter.

Jobb

Industridesigneren kan jobbe innen en rekke retninger innen industridesign. Mange jobber i designbyråer og konsulentfirmaer, som utvikler produkter for næringslivet og organisasjoner. En industridesigner kan også være ansatt i en bedrift som produktutvikler eller rådgiver. Noen designere er selvstendig næringsdrivende og driver egen virksomhet, og noen jobber også med forskning og undervisning.

Personlige egenskaper

Industridesigneren er nysgjerrig, kreativ og løsningsorientert, og har evne til å realisere og gjennomføre ideer. Sosiale ferdigheter og kommunikasjon er svært viktig, fordi designere jobber stort sett alltid i team. Gode evner innen visualisering, teknisk innsikt og praktiske ferdigheter er også viktig

Lenker

Lisens