VR Ingeniør miljøibygg

Ingeniør i energi og miljø i bygg

Om yrket

Energibruk og miljø er sentralt i planlegging av nybygg og renovering av eksisterende bygningsmasse. Når en bygning skal bygges eller renoveres er det derfor viktig å sikre at bygningen får godt inneklima og en miljøvennlig energiløsning, som også er økonomisk lønnsom.

Vanlige arbeidsoppgaver for ingeniører i energi og miljø i bygg:

  • planlegge, kartlegge og dokumentere inneklima og energiløsning i bygg
  • beregne kostnader for driften av bygg
  • sikre godt inneklima
  • drifte og vedlikeholde ventilasjonsanlegg, solavskjerming og varme- og kjølesystemer
  • sikre at bygget har energiløsninger som er innenfor myndighetenes krav og forskrifter
  • gi råd om miljøkrav

Ingeniører innen miljø og energi i bygg jobber ofte tett med byggingeniører.

Utdanningsbakgrunn

OsloMet – storbyuniversitetet tilbyr både bachelor– og mastergrad med fokus på energi og miljø i bygg.

Les mer om studiet på universitetes nettsider.

Generelle ingeniørstudier innen bygg tilbys som treårig bachelorgrad ved flere universiteter og høgskoler. Ved noen av disse vil du også lære om energi og miljø i bygg. Også generelle ingeniørstudier innen maskin eller elektro kan ha utdanning relatert til energi og miljø i bygg. Se også Andre yrker under Lenker.

Med bachelorgrad kan du ta en mastergrad ved en høgskole eller et universitet, f.eks. Master i energi og miljø i bygg ved OsloMet. Master i teknologi er toårig utdanning som bygger på fullført bachelor i ingeniørfag.

Jobb

Som ingeniør i energi og miljø i bygg, kan du jobbe i små og store ingeniørselskaper, i entreprenørfirmaer, hos byggetekniske rådgivere, i olje- og gasselskaper og hos utstyrsprodusenter. Du kan også få jobb i stat og kommune, jobbe som ingeniørkonsulent eller drive med salg og markedsføring. Noen ingeniører i energi og miljø i bygg starter egen virksomhet. Andre jobber som forskere og underviser i faget.

Personlige egenskaper

Du bør være interessert i fagene matematikk, miljø og kjemi, fysikk, statistikk og samfunnsfag. Du bør like å bruke dataverktøy. Du må kunne ta ansvar for små og store prosjekter, og du må kunne samarbeide med andre yrkesgrupper.

Lenker

Lisens