VR Kardiolog

Kardiolog

En kardiolog er en lege og indremedisiner med spesialisering innenfor det medisinske feltet kardiologi.

Kardiologi er læren om hjertet og hjertesykdommer. Når det er mistanke om at en person har hjerteproblemer, blir han eller hun henvist til en kardiolog.

Vanlige arbeidsoppgaver for kardiologen:

  • undersøke symptomer som kan tyde på hjertesykdom
  • stille diagnose
  • behandle sykdommer i hjertet og funksjoner rundt hjertet
  • utføre mindre operasjoner med innsetting av for eksempel pacemaker
  • gi råd og veiledning for å forebygge hjertesykdommer
  • gjøre administrativt arbeid
  • oppdatere seg på ny forskning innenfor feltet

Kardiologen behandler for eksempel hjerteinfarkt, hjerteklaffefeil og alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. Noen kardiologer åpner blodårer hos pasienter med akutt hjerteinfarkt eller angina. Andre kardiologer ser pasienter ved en poliklinikk, og noen har mindre kontakt med pasienter og er i perioder engasjert for å drive forskning.

Utdanningsbakgrunn

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune. De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt.

De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Jobb

Kardiologer arbeider på sykehus, driver egen spesialistpraksis eller er ansatt på universiteter som forelesere og forskere.

Personlige egenskaper

Som lege er du interessert i å hjelpe mennesker, og du har gode kommunikasjonsevner. Du må være innstilt på å holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling, og du må ha evne til å se hver pasient som et individ. Som lege må du også kunne takle eventuelle krisesituasjoner.

Lenker

Lisens