VR Kjemiingeniør

Kjemiingeniør

Om yrket

Som kjemiingeniør kan du drive med planlegging, laboratoriearbeid og produksjon i industribedrifter eller med undervisning og forskning. Kjemiske prosesser inngår som en viktig del av produksjonen i en rekke industrier.

Prosjekteringen utføres ofte av rådgivende ingeniørfirmaer, men en del større bedrifter har egne prosjekteringsavdelinger.

Vanlige arbeidsoppgaver for kjemiingeniøren:

  • Prosjekteringsfasen: planlegge hele produksjonsprosessens gang – alt fra behovet for nye fabrikkanlegg til hvilken kjemisk prosess og hvilke maskiner som skal benyttes
  • Oppstartfasen og daglig produksjon: ansvar for å kontrollere virksomhetens råvarer og ferdige produkter, samt sikre kvaliteten

Kjemiingeniøren leder og har ansvaret for dette arbeidet, gjerne i samarbeid med andre ingeniører eller laboratoriepersonell. Den daglige driften kan også innebære mye administrativt arbeid, og kjemiingeniører med mye driftsansvar har gjerne tittelen driftsingeniør.

Som kjemiingeniør kan du også være ansatt i et laboratorium der du har ansvar for kjemiske analyser og oppfølgingen av disse. Du kan for eksempel være ansatt i et sykehuslaboratorium, i produksjonsbedrifter eller i dopinglaboratorier.

Kjemiingeniører kan også være med å utvikle nye metoder for å analysere stoffer. Ved større industrivirksomheter kan forskning være en del av arbeidshverdagen. Forskningsarbeid er ofte samarbeid mellom store bedrifter og universiteter/høgskoler.

Forskjellen på en kjemiingeniør og en kjemiker, er at kjemikeren vanligvis er leder på laboratoriet og har mer avanserte oppgaver. Som kjemiker driver du med forskning og utvikling. En kjemiingeniør jobber mer med analyser på laboratoriet. Yrkene er ganske like, men har som regel forskjellige ansvarsnivå.

Jobb

Kjemiingeniører er gjerne ansatt i små eller store produksjonsbedrifter eller i rådgivende ingeniørfirmaer. Du kan også være ansatt i offentlig sektor og jobbe med eksempelvis kontroll. Mange jobber også i laboratorium med forskning og undervisning.

Personlige egenskaper

Felles for ingeniørutdanningene er at du må ha interesse for realfag, og for kjemiingeniører er det viktig med spesiell interesse for kjemi. I tillegg bør du ha interesse for utvikling og bruk av teknologi, og du bør være interessert i å utvikle nye løsninger. Du må være nøyaktig og kunne tenke kreativt.

Lenker

Lisens